(Τα σεμινάρια του Τσόλλικον Μέρος Α΄: Πρωτόκολλα σεμιναρίων)

ISBN: 978-960-283-439-8

Σελίδες: 368

Τιμή: 25 € 

Προλεγόμενα – μετάφραση – σχόλια – επίμετρο: Δημήτρης Υφαντής

 

Για δέκα και πλέον χρόνια, ο ψυχίατρος και εισηγητής της «ιατρικής dasein-ανάλυσης» Medard Boss διοργάνωνε στο Zollikon της Ελβετίας σεμινάρια στα οποία ο φιλόσοφος Martin Heidegger ανέλυε σε ψυχιάτρους και ψυχοθεραπευτές τα αφανή οντολογικά θεμέλια της επιστήμης τους. Κατά τον Γερμανό φιλόσοφο, η ερμηνεία των βασικών παραμέτρων της ανθρώπινης ύπαρξης και κατ’ επέκταση η ίδια η ψυχοθεραπευτική πράξη τελούν σήμερα υπό το κράτος τής ολοκληρωτικά πλέον κυρίαρχης φυσικοεπιστημονικής αντίληψης. Το ειδοποιό στοιχείο της αντίληψης αυτής είναι η αυστηρή μέθοδος, η οποία δεν συνιστά απλώς ένα ερευνητικό εργαλείο, αλλά μια ορισμένη οντολογία που εξαντικειμενικεύει τα όντα και τα καθιστά μαθηματικά προβλέψιμα. Η οντολογία όμως αυτή αποδεικνύεται εντελώς ακατάλληλη για τη θεμελίωση της ψυχοθεραπευτικής θεωρίας και πράξης.

Τα σεμινάρια του Zollikon κατέχουν ξεχωριστή θέση στο έργο του Heidegger, κι αυτό για τους εξής κυρίως λόγους: πρώτον, είναι το μόνο ίσως κείμενό του που πραγματεύεται ενδελεχώς τη φιλοσοφική θεμελίωση μιας επιστήμης· δεύτερον, εκθέτουν βασικά στοιχεία της ρηξικέλευθης αντίληψής του για τον άνθρωπο και τις βασικές παραμέτρους της ύπαρξής του (για το χώρο και το χρόνο, την πράξη και τα κίνητρα, τη γλώσσα, τη συσχέτιση με τα λοιπά όντα και με τους άλλους κτλ.)· τρίτον, διατυπώνουν τη φιλοσοφική του κριτική στη σύγχρονη επιστήμη και την τάση απολυτοποίησής της· τέταρτον, αφήνουν να διαφανεί η ιδιαίτερη αντίληψή του για την ιστορία· τέλος, δε, –καθότι ο φιλόσοφος απευθύνεται εδώ σε κοινό μη ειδικών και χρησιμοποιεί, έτσι, λόγο κατά πολύ πιο απλό και καταληπτό– παρέχουν πρόσβαση στο στοχασμό του και σε ενδιαφερόμενους χωρίς ειδικές φιλοσοφικές γνώσεις.

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΙΔΕΩΝ

Έτος 5ο

στο Καφέ Έναστρον

Σόλωνος 101, Αθήνα (τηλ.: 210 3828161)

Στις 20.00 μ.μ. ακριβώς!

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Η χαϊντεγγεριανή κριτική των καρτεσιανών θεμελίων της νεωτερικής επιστήμης

Μια συζήτηση με

τον Δημήτρη Υφαντή

Στη συνάντηση αυτή, το Εργοτάξιο Ιδεών θα φιλοξενήσει τον Δημήτρη Υφαντή, διδάκτορα φιλοσοφίας του Παν/μιου Κολωνίας και επιμελητή της σειράς Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη στις Εκδόσεις Ροές. Μαζί του θα συζητήσουμε την πρόσφατη έκδοση της μετάφρασής του των σεμιναρίων του Μάρτιν Χάιντεγκερ στο Τσόλλικον της Ελβετίας.

Τα σεμινάρια αυτά δόθηκαν σε ψυχιάτρους και ψυχοθεραπευτές και αφορούν τα οντολογικά θεμέλια της επιστήμης τους. Κατά τον Χάιντεγκερ, η ερμηνεία των βασικών παραμέτρων της ανθρώπινης ύπαρξης και η ίδια η ψυχοθεραπευτική πράξη τελούν σήμερα υπό το κράτος της ολοκληρωτικά πλέον κυρίαρχης φυσικοεπιστημονικής αντίληψης. Το ειδοποιό στοιχείο αυτής είναι η αυστηρή μέθοδος, η οποία δεν συνιστά επ' ουδενί απλό ερευνητικό εργαλείο, αλλά ορισμένη οντολογία που εξαντικειμενικεύει τα όντα και τα καθιστά μαθηματικά προβλέψιμα. Η οντολογία όμως αυτή αποδεικνύεται εντελώς ακατάλληλη για την θεμελίωση της ψυχοθεραπευτικής θεωρίας και πράξης. Τα σεμινάρια του Τσόλλικον κατέχουν ιδιαίτερη θέση στο έργο του Χάιντεγκερ και για τον λόγο επίσης ότι πρόκειται για το μόνο ίσως κείμενό του που πραγματεύεται ενδελεχώς το ζήτημα της φιλοσοφικής θεμελίωσης μιας επιστήμης.

Υπεύθυνος Προγράμματος-Συντονιστής: Μίλτος Ν. Θεοδοσίου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΡΑΣΙΑ

Δείτε μαγνητοσκοπημένη ολόκληρη την εκδήλωση εδώ.