[Αριστοτέλους, Φυσικής Ακροάσεως, Β΄, 1]

ISBN: 978-960-283-413-8

Σελίδες: 272

Τιμή: 20 € 

Μετάφραση – προλεγόμενα – σχόλια: Δημήτρης Υφαντής

 

Η πραγματεία αυτή του μεγάλου Γερμανού φιλοσόφου του 20ού αιώνα, που συντάχθηκε λίγο χρόνο μετά την ολοκλήρωση του κύριου έργου της μεσοΰστερης περιόδου του στοχασμού του, των «Συμβολών στη φιλοσοφία» (1936-1938), συνίσταται σε μία εξονυχιστική και εμβριθέστατη ερμηνεία του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου Β΄ των Φυσικν του Αριστοτέλη. Η βαρύτητα της ερμηνείας τούτης διαφαίνεται ήδη από το γεγονός ότι ο Heidegger δηλώνει ευθύς εξ αρχής ότι θεωρεί το έργο αυτό του Αριστοτέλη «το κρυφό βιβλίο αναφοράς όλης της δυτικής φιλοσοφίας».

Αντικείμενο της χαϊντεγκεριανής ερμηνείας είναι η κεντρική για την αριστοτελική περί φύσεως φιλοσοφία θέση πως η φύση είναι η «ἀρχὴ κινήσεως τῶν φύσει ὄντων». Η ενδελεχής ανάλυση της θέσης αυτής, όπως αναπτύσσεται στο εν λόγω κεφάλαιο των Φυσικν, παρέχει στον Heidegger τη δυνατότητα να αναδείξει το, κατά την ερμηνεία του, αυθεντικό περιεχόμενο των κεντρικών εννοιών της αριστοτελικής οντολογίας, όπως της ουσίας, της κατηγορίας, της αλήθειας και του λόγου, της ύλης και της μορφής, της δύναμης, της ενέργειας και της εντελέχειας κ.ά. Η αριστοτελική οντολογία και φυσική φιλοσοφία εμφανίζεται, αφενός μεν, ως η κορύφωση του ελληνικού στοχα­σμού, αφετέρου δε όμως, ήδη ως ο απόηχος πλέον της «πρώτης αρχής» των μεγάλων προσωκρατι­κών φιλοσόφων.

Η πραγματεία Περί της ουσίωσης και της έννοιας της φύσης προσφέρει στον Έλληνα αναγνώστη τη δυνατότητα να προσεγγίσει το στοχασμό του μεσοΰστερου Heidegger υπό το ιδιαίτερο πρίσμα της αντιπαράθεσής του με την αριστοτελική οντολογία, συνάμα δε να γνωρίσει και τούτη την τελευταία στον γόνιμο διάλογό της με το στοχασμό ενός από τους κορυφαίους στοχαστές του 20ού αιώνα. Τα εκτενή προλεγόμενα και τα πολυάριθμα επεξηγηματικά σχόλια του μεταφραστή επιχειρούν να διευκολύνουν την πρόσβαση του Έλληνα αναγνώστη στο μεστότατο και βαθυστόχα­στο αυτό φιλοσοφικό κείμενο.

 

Βιβλιοκρισία στο περιοδικό Κριτικά

 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΙΔΕΩΝ  στο BoozeCooperativa

Tρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014, 19.00-21.00

Αφιέρωμα στον Χάιντεγκερ (ΙΙ)

Η δυσκολία της φιλοσοφίας:

μεταφράζοντας την πραγματεία του Χάιντεγκερ

για τα Φυσικά του Αριστοτέλη

Μια συζήτηση με τον

Δημήτρη Υφαντή

Στη συνάντηση αυτή, το Εργοτάξιο Ιδεών θα φιλοξενήσει τον Δημήτρη Υφαντή, διδάκτορα φιλοσοφίας του Παν/μιου Κολωνίας και επιμελητή της σειράς Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη στις Εκδόσεις Ροές, με μεταφράσεις και επιμέλειες έργων των Χάιντεγκερ, Ντίλταϋ, Μπερξόν, Σοπενχάουερ, κ.ά. Στην διδακτορική του διατριβή, διερεύνησε την σημαντικότατη για την φιλοσοφία του 20ού αιώνα αντιπαράθεση του Χάιντεγκερ με την αριστοτελική φιλοσοφία. Μαζί του θα συζητήσουμε την πρόσφατη έκδοση της μετάφρασής του της πραγματείας του Χάιντεγκερ για το κεφάλαιο Β’, 1 της Φυσικής του Αριστοτέλη, Περί της ουσίωσης και της έννοιας της φύσης. Αριστοτέλους, Φυσικής Ακροάσεως, Β’, 1 (Ροές, 2014, επιμέλεια, προλεγόμενα και σχόλια επίσης του Δ. Υφαντή). Πρόκειται για κείμενο του 1939, ένα από τα δυσκολότερα χαϊντεγκεριανά κείμενα, τόσο ως προς την κατανόησή του όσο και ως προς τη μετάφρασή του. Σε αυτό, ο Χάιντεγκερ επιχειρεί να δώσει τη δική του ερμηνεία για την αριστοτελική έννοια της φύσης. Κρίνοντάς την ως απόηχο του στοχασμού των Προσωκρατικών, ισχυρίζεται ότι το κρύπτεσθαι προσιδιάζει στη φύση:όπως το έθεσε ο Ηράκλειτος, φύσις κρύπτεσθαι φιλε.

Δείτε μαγνητοσκοπημένη ολόκληρη την εκδήλωση εδώ.